Profil advokáta

Mgr. Jan Burdych se narodil v roce 1977 v Chrudimi. Po absolutoriu tamního Gymnázia Josefa Ressela pokračoval ve studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde byl v roce 2000 promován magistrem práv. Od téhož roku začal působit v advokacii na pozici advokátního koncipienta. V roce 2001 absolvoval seminář „American Law and Dispute Resolution“ pořádaný John Marshall Law School (Chicago, Illinois), díky němuž získal základní znalosti práva Spojených států amerických. Tyto znalosti si v roce 2003 rozšířil měsíční stáží v advokátní kanceláři Smietanka, Buckleitner, Steffes & Gezon (Grandville, St. Joseph, Michigan).

Na podzim roku 2004 úspěšně vykonal advokátní zkoušku a od 01. 01. 2005 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze. Mgr. Burdych vykonává advokacii jako samostatný advokát.


Právní služby poskytuje fyzickým i právnickým osobám, jeho klientelu tvoří i několik zahraničních subjektů. V minulosti dlouhodobě poskytoval právní služby spočívající v přípravě smluvních dokumentů pro přední moravskou realitní kancelář, v současné době poskytuje právní služby spočívající v přípravě smluvních dokumentů a zastupování v občanských soudních řízeních pro významnou veřejnoprávní korporaciMgr. Burdych hovoří plynně anglicky a pasivně francouzsky.