Specializace advokáta: 

  • právo nemovitostí (včetně práva bytového)  

  • občanské právo

  • rodinné právo

  • korporátní právo (právo obchodních korporací) 

  • zastupování v občanských soudních řízeních